หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

หน้าแรก

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองตะครอง:-

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสีย

กิจกรรม / ผลงาน

Facebook

Q&A ถาม-ตอบ

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองตะครอง ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองตะครอง (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)
การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองตะครอง ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองตะครอง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

อ่านต่อ

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง และ e-GP

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเพชร หมู่ 8 สายรอบนอก-ศาลตาปู่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น 042-000 สายทางบ้านโนนเพชร หมู่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 สายศาลตาปู่-รอบหนองตะครองรหัสทางหลวงท้องถิ่น 043-000 สายทางบ้านสระแก้ว หมู่5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองตะครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายศาลตาปู่-รอบหนองตะครอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น 043-000 สายทางบ้านสระแก้ว หมู่ที่5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตะครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 8 สายรอบนอก-ศาลตาปู่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น 043-000 สายบ้านโนนเพชร หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านต่อ