หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองตะครอง:-

เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

  • ที่ทำการ เทศบาลตำบลหนองตะครอง
  • ที่อยู่: 9/9 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
  • โทรศัพท์ : 044 110 009
  • โทรสาร : 044 117 836
  • Email:saraban@nongtakrong.go.th
  • www.nongtakrong.go.th