หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองตะครอง:-

Personnel

กองช่าง

 • thumbnail

  นายรุ่งศักดิ์ บุญมี

  หัวหน้ากองช่าง

 • thumbnail

  นายเด็จดวง น้อยพลี

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นางฐิตาภา แพกำเนิด

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายวิชาญ จิตรวงศา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ