หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

Personnel

กองช่าง

 • thumbnail

  นายรุ่งศักดิ์ บุญมี

  หัวหน้ากองช่าง

 • thumbnail

  นายเด็จดวง น้อยพลี

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นายกิตติชาคร ยอดนครจง

  ช่างสำรวจ

 • thumbnail

  นางฐิตาภา แพกำเนิด

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายวิชาญ จิตรวงศา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางจงเจต โคกทอง

  คนงานทั่วไป