หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองตะครอง:-

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  น.ส.สิริกาญจน์ ธรรุกขสนธิ์

  ปลัดเทศบาลตำบลหนองตะครอง

  สายด่วน0811572636

 • thumbnail

  นายองอาจ จัตุกูล

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  สายด่วน 0849092301

 • thumbnail

  นางศิริพร สวนดอกไม้

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  สายด่วน 0981299384

 • thumbnail

  นายรุ่งศักดิ์ บุญมี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  สายด่วน 0898448805

 • thumbnail

  นายจิตรติพงษ์ การงานดี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  สายด่วน 0819776766

 • thumbnail

  นายเริงฤทธิ์ มีแย้มภักตร์

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

  สายด่วน 0640582924

 • thumbnail

  นางสาวกุลพร มีมูล

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

  สายด่วน 0845759894

 • thumbnail

  นางศรุดา บวรชาติ

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

  สายด่วน 0963715198